Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu wrzesień 2023 FIZ-y niepubliczne pod lupą

Zajmowała z kolei gotówka i jej ekwiwalenty. Stanowiły stałokuponowe skarbowe papiery 5-letnie (PS0527), a 15 proc. W porfelu znalazły się teresa may przemawiała w brytyjskim parlamencie też obligacje zmiennokuponowe z czterech serii, które stanowią nieco ponad 16 proc. Fundusz stosuje dźwignię finansową (ok. 42 proc.).

Wielką zaletą detalicznych obligacji skarbowych jest to, że “próg wejścia” w takim sposobie oszczędzania jest niski. Głównie dzięki niewielkiej wartości nominalnej jednej obligacji, wynoszącej 100 zł, co powoduje, że nie trzeba mieć wielkiego majątku, aby oszczędzać w ten sposób. Wystarczy mieć specjalny rachunek w którymś z dwóch banków (PKO BP albo Pekao). Wielu ekspertów już w połowie roku przepowiadało zmianę trendu na obligacjach, ale rynek sprawił im psikusa i to niemiłego.

To oznacza, że oprocentowanie papierów COI, oparte o ten wskaźnik, w drugim i trzecim roku oszczędzania może wynosić odpowiednio 6,25 proc. Wprawdzie z powodu spadku inflacji trudno już liczyć na oprocentowanie obligacji skarbowych, indeksowanych tym wskaźnikiem, rzędu 10, 15 a nawet blisko 20 proc., to dłużne papiery rządowe mogą być dobrym sposobem na oszczędzanie. Realne rentowności będą ostatecznie napędzać wzrost nominalnych rentowności. W istocie, w miarę jak Rezerwa Federalna staje się coraz bardziej agresywna, rentowności powyżej progu opłacalności hamują. Równocześnie nominalne rentowności idą w górę, przyspieszając wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych zabezpieczonych przed inflacją (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS). To fatalna wiadomość dla ryzykownych aktywów, które obecnie nadal są wspierane przez ujemne realne rentowności, ale stoją przed perspektywą bardziej rygorystycznych warunków finansowania.

Nadchodzi czas na zyski z obligacji

To nie tylko najwyższa stopa zwrotu w segmencie produktów dłużnych, ale na tle wszystkich krajowych funduszy detalicznych. Poprawa koniunktury na krajowym rynku obligacji sprzyjała też rywalom. Dość powiedzieć, że średni zysk w grupie funduszy papierów długoterminowych, a więc tych najbardziej narażonych na ryzyko stopy procentowej, w skali miesiąca wynosi aż 6,1 proc.

  • A to powinno zachęcić inwestorów do zajmowania pozycji na rynku stopy procentowej.
  • Wiele wskazuje jednak na to, że najgorsze mamy już za sobą.
  • Fundusz stosuje strategię market neutral, czyli stara się być neutralny rynkowo poprzez zajmowanie równocześnie długich i krótkich pozycji na akcjach (long/short).
  • W kolejnych latach będzie równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2 pkt proc.
  • W listopadzie rynek krajowego długu doświadczył najsilniejszego odreagowania w swojej historii.
  • Poniżej prezentujemy listę subfunduszy wchodzących w skład poszczególnych grup ujętych w celach inwestycyjnych na 2023 rok.

W podobnie trudnej sytuacji są w tym roku inwestorzy, którzy zdecydowali się na pasywne inwestowanie na własną rękę, np. Jedno z najbardziej popularnych i klasycznych portfolio typu 60/40, czyli ulokowanie 60 proc. Kapitału w szeroki rynek amerykańskich akcji oraz 40 proc. W rynek obligacji straciło w 2022 roku 16,77 proc., a w pewnym momencie poprzedniego roku było pod kreską ponad 20 proc.

Można to wszystko przetestować pod tym linkiem. Warto przynajmniej rozważyć, bo obligacje oparte na wskaźniku WIBOR mogą być jednym ze sposobów ścigania wysokiej inflacji. Rynki oczywiście patrzą w przyszłość i z perspektywą podwyżek Rezerwy Federalnej i EBC już się pogodziły. Teraz trwają „zakłady” o to, co będzie dalej. Jak sugeruje Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium, inwestorzy na rynku „grają” w tej chwili „pod” scenariusze dotyczące terminu zakończenia podwyżek stóp procentowych. Sytuacja po kilku miesiącach się poprawiła, ustaliły się jakieś prognozy dotyczące polityki pieniężnej w Polsce.

Superfund RED ma utrzymywać niską korelacją z rynkami akcji i obligacji, a cel ten realizuje, inwestując w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Red Sicav (formuła master feeder). Ten ostatni z kolei korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 60 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych. Dodatkowo wyniki poszczególnych rozwiązań porównujemy do oprocentowania depozytów. Bowiem celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest również osiąganie wyników przewyższających stopę wolną od ryzyka. Osobne oceny dostają fundusze działające krócej niż 3 lata i FIZ-y wyceniane kwartalnie. Celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest zarabianie w każdych warunkach rynkowych, bez względu na to, w którą stronę podążają indeksy giełdowe, ceny obligacji czy surowców.

Indeks USD jest niemal najwyżej od 20 lat (choć poniżej poziomu z września). Wspierają go nie tylko podwyżki stóp, ale też plotki o nadchodzącej kolejnej interwencji Banku Japonii na jenie. Chodzi o to, że Japończycy wciąż upierają się przy ultra-luźnej polityce pieniężnej, co wywołuje masową wyprzedaż jena. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.

Inflacja w dół, koniec spadku PKB? Prognozy członkini RPP

Spośród nich na koniec trzeciego kwartału 2023 r. Zaledwie 2 wypełniały swoje sztandarowe zadanie bezbłędnie. BlacRock pisze w swoim raporcie, że powrót to rynkowych warunków, jakie obserwowaliśmy w poprzedniej dekadzie, jest niemożliwy. Był to okres jednoczesnego rynku byka na akcjach i obligacjach, ale obecne środowisko jest znacznie bardziej wymagające dla inwestorów. „Dywersyfkacja aktywów zawsze była istotna, jednak nasze analizy wskazują, że popełnienie w tym zakresie błędu może być nawet czterokrotnie bardziej kosztowne niż w erze Wielkiej Stabilizacji” – czytamy w dokumencie.

Pekao TFI: prognozy na drugie półrocze

Rentowność obligacji skarbowych w ciągu miesiąca spadła 177 punktów bazowych (ceny wzrosły). Skuteczność poprawiły też Baltic Makro Alokacji (z 48 na 50 proc.) oraz Baltic Makro Alokacji Plus (z 33 na 50 proc.). Pogorszyły się natomiast wyniki UNIQA Globalnej Makroalokacji. Jeszcze kwartał temu ten ostatni miał 13-proc. Jego 12-miesięczne stopy zwrotu przesuwane co miesiąc znalazły się przez ostatnie 2 lata w przedziale -1,5 proc.

Przełom w cenach. Brytyjczycy czekali na to ponad dwa lata

Patrząc na 5 najlepszych funduszy obligacji w badanym okresie, można zauważyć, że zabrakło wśród nich funduszu polskich papierów skarbowych. Mamy Allianz Obligacji Inflacyjnych, który ma w portfelu papiery z całego świata, oraz AGIO Kapitał, który jest funduszem papierów korporacyjnych (pozycja 3.). alpari: ponad 600 nowych cfd dla akcji amerykańskich firm Znalazł się nietypowy fundusz, który zapewne niewielu inwestorów indywidualnych generalnie interesuje – Pekao Obligacji Samorządowych. Nadzieja jest też w inwestorach indywidualnych. Gdy poprawią się wyniki funduszy dłużnych, również klienci TFI powinni bowiem spojrzeć na nie łaskawszym okiem.

Najlepsze lokaty na rynku

Życie szybko bowiem zweryfikowało to założenie. Galopująca inflacja najpierw w górę wywindowała rynkowe stopy procentowe, a następnie zmusiła banki centralne, w tym krajową Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp oficjalnych. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Piotr Ludwiczak, zarządzający z VIG/C-Quadrat TFI szacuje, że w całym 2023 r. Rynek polskich papierów korporacyjnych powinien przynieść jednocyfrowe stopy zwrotu, przy czym może to dotyczyć wyłącznie emitentów o dobrej jakości. Wprawdzie spadków rentowności z czwartku jeszcze nie widać w stopach zwrotu funduszy dłużnych, ale i bez tego ich wyniki za ostatni miesiąc są imponujące.

Dzięki temu w drugim i trzecim roku papiery te mogą dać nominalne oprocentowanie rzędu odpowiednio 7 proc. I 6 proc., jeśli obecne prognozy inflacji okażą się trafne. Zarówno w ROS jak i ROD odsetki są kapitalizowane i wypłacane po zakończeniu oszczędzania. Najbardziej liteforex recenzja: broker forex atrakcyjne warunki finansowe dają Rodzinne Obligacje Skarbowe, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500+. W drugim i trzecim roku mogą dać oprocentowanie wynoszące odpowiednio około 6,75 proc. (bazując na przytoczonych wyżej prognozach inflacji).

Prognoza miesięcznej inflacji w Polsce, rok do roku (proc.)

Zresztą nie tak dawno sam prezes NBP Adam Glapiński na słynnym już molo w Sopocie przyznał, że stopy procentowe w górę pójdą jeszcze tylko raz, o 25pb. To znalazło swoje odzwierciedlenie w wycenie polskich papierów dłużnych. Rentowności na całej krzywej poszły w górę, wpędzając niejednego posiadacza obligacji w ogromne, nierzadko nawet dwucyfrowe straty. Dziś jednak rynek obligacji skarbowych ponownie zaczyna nabierać rumieńców, a eksperci coraz głośniej mówią, że warto już rozpocząć powolną budowę portfela w oparciu o tę klasę aktywów.

− Z drugiej strony część negatywnego sentymentu jest już „w cenach”. Dodatkowo rosnące dochodowości polskich obligacji mogą stanowić ciekawą alternatywę dla zagranicznych inwestorów − przewiduje. Pod tym względem liderem jest Polaris FIZ – w skali trzech lat zarobił bowiem niemal 65 proc. To nie tylko najlepszy wynik spośród FIZ-ów niepublicznych, ale na tle wszystkich analizowanych przez nas funduszy absolute return (polskich i zagranicznych). Jego skuteczność na koniec III kwartału wynosiła 83-proc., co oznacza 4 okresy z ujemną stopą zwrotu na 24 możliwe. To wynik i tak leszy niż w przypadku większości funduszy otwartych absolute return (FIO) i FIZ-ów publicznych.

Leave a Comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Scroll to Top
Open chat
1
Scan the code
Hola, que puedo atenderte?